آدرس و تلفن تعدادي از رستورانهاي ايراني در دبي

نام رستوران منطقه آدرس تلفن
آبشار ديره خيابان آل مکتوم – ساختمان رقه البطين پلازا 2230555
اپل ديره ميدان جمال عبدالناصر – ساختمان تويين تاورز – طبقه سوم 2274446
ارسلان ديره خيابان الموتنا 2710001
آريا پلس ديره خيابان المکتوم – هتل کنکورد 2292931
البرز بردبی خيابان شيخ زايد- جنب هتل کرون پلازا 2318777
الحمرا ديره خيابان المتينه 2729219
الحمرا بردبی خيابان الضيافه 3451222
الوند ديره خيابان الخليج – جنب هتل پترا 2726523
بهزاد ديره خيابان يوسف باقر – بعد از هتل پارک ديره 2233622
پارس بردبی ميدان مرکز تجاری- اول خيابان الضيافه 3984000
پارس (باغچه سنتی) بردبی ميدان ستوه – جنب هتل ريجنز پلازا 3989222
تهران ديره پشت برج ديره يا فروشگاه دی تو دی 2292434
حاتم ديره ميدان جمال 2277755
حاتم ديره مرکز خريد سيتی سنتر 2955155
حاتم ديره مرکز خريد حمرين 2627070
دانيال ديره ميدان جمال عبدالناصر – ساختمان تويين تاورز – طبقه سوم 2277669
دربند ديره المنظر – جنب الملا پلازا – بين دو باشگاه الاهلی و الشباب 2968990
دهدار ديره خيابان يوسف باقر 2219363
دی تو دی ديره خيابان مطينه – بين هتل شرايتون و مارکوپولو 2733322
شانديز ديره القرهود – مقابل هتل سيتی سنتر 2828506
شبستان ديره هتل اينترکانتينانتال دبی 2227171
شهرزاد
ديره هتل حيات ريجنسی 2091100
کالرز ديره مرکز خريد سيتی سنتر 2944211